Honeywell Jobs

Honeywell mobile Logo

Job Information

Honeywell Field Engineer (Combustion Technology) in Gouda, Netherlands

Field Engineer (Combustion Technology)Design solutions to drive safe living and quality of life

Doelstelling:

Het in bedrijfstellen, onderhouden, opsporen en verhelpen van storingen aan stookinstallaties inclusief de bijbehorende elektrische schakelkast. Daarnaast het uitvoeren van Periodieke en/of Eerste Bijzondere Inspecties volgens SCIOS scope 5 en optioneel scope 3, en het maken van de bijbehorende rapportage.

Plaats in de organisatie:

De service engineer PI/EBI is werkzaam op de afdeling Service.

Deze afdeling staat onder leiding van de manager Service.

Werkzaamheden vinden in het algemeen plaats in de Benelux.

Sporadisch vinden ook werkzaamheden buiten de Benelux plaats (± 2 x per jaar).

Taken:

 • Het zelfstandig opstarten en verhelpen van storingen aan stookinstallatie waaraan d.m.v. producttraining kennis is opgedaan.

 • Het verrichten van periodiek onderhoud (PO) SCIOS scope 5 en optioneel scope 3.

 • Het verrichten van periodieke inspecties (PI) SCIOS scope 5 en optioneel scope 3.

 • Het verzorgen van eerste bijzondere inspectie (EBI) SCIOS scope 5 en optioneel scope 3.

 • Is in staat om onder tijd- en/ of werkdruk werkzaamheden uit te voeren.

 • Het werken op onregelmatige tijdstippen, zoals avonden en of weekend. Tijdstippen van onregelmatigheid hebben invloed op de privacy.

 • Bereid zijn om te overnachten in hotels. Dit op verzoek van de klant en/of manager Technical Services.

 • Bereid zijn om sporadisch werkzaamheden in het buitenland uit te voeren.

 • Het draaien van een periodieke piket/storingsdienst van vrijdag tot vrijdag.

 • Het geven van product instructies aan derden.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Werken volgens de wettelijke geldende regels op gebied van VGWM, afwijkingen dienen direct gemeld te worden bij leidinggevend.

 • Het correct rapporteren van werkzaamheden, urenverantwoording en verbruikte materialen.

 • Het correct op peil houden van productinformatie, deugdelijk gereedschap en voorraad onderdelen auto.

 • Het correct omgaan met meetapparatuur en het doen van tussentijdse Kalibratie.

 • Het rapporteren van ondeugdelijke situatie op gebied van veiligheid technische zaken stookinstallaties.

 • Het in acht nemen van de geldende VCA reglementen, als mede reglementen die van kracht zijn bij opdrachtgever en/of Eclipse Combustion BV.

 • Het op peil houden van alle relevante informatie omtrent regelgeving in het kader van ISO/SCIOS.

Key Responsibilities

Validate customer request

Educate customer and field technicians

Write documentation used by field technicians

Ensure Right and Fast Delivery

Kennis en vaardigheden en opleiding:

 • MBO opleiding/denkniveau.

 • Bezit van geldig PO-PI-EBI certificaat SCIOS scope 5 en optioneel scope 3.

 • Schriftelijk en mondeling communiceren in Nederlands, Engels.

Additional Information

 • JOB ID:req196935

 • Category:Customer/Product Support

 • Location:2e etage Hanzeweg 12C, Gouda, GOUDA 2803 MC NLD

 • Exempt

Careers at Honeywell - Engineering

Honeywell is an equal opportunity employer. Qualified applicants will be considered without regard to age, race, creed, color, national origin, ancestry, marital status, affectional or sexual orientation, gender identity or expression, disability, nationality, sex, religion, or veteran status.

DirectEmployers